E-handeln i Norden – PostNord följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje
kvartal. Undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för.